Avgående presidenten Karin Wallin önskar vår nye president Michael Henriksson lycka till.
Vid verksamhetsårets sista ”fysiska” möte, som hölls i tältet i slottets trädgård efter det långa uppehållet sedan 16 mars. Michael tackade Karin för hennes fina insatser som president under detta lite annorlunda år och överlämnade en Past President-nål. Han presenterade sedan sin styrelse och några viktiga prioriteter för det kommande året. Medlemrekryteringen måste aktiveras och det är allas ansvar att vi kan rekrytera flera nya, gärna yngre, medlemmar. Nästa år fyller klubben 35 år och ett lämpligt mål är att vi ska kunna bli 35 medlemmar under året, vilket kräver 5 nya medlemmar. Se vidare Michaels personliga veckobrev som skickats ut via mejl och i veckobrevet.