Charterpresident Bo Ottenback
Nykvarns Rotaryklubb instiftades (eng. chartered) den 22 februari 1986 med Bo Ottenback som charterpresident. Detta skedde efter en prövotid hösten 1985 under överinseende av Järna Rotaryklubb. Flera av medlemmarna hade just fyllt 40 år och lämnat sitt engagemang i Round Table, som var en liknande organisation för yngre personer. Därifrån tog man med sig en tradition med trevlig samvaro, gott kamratskap samt intresse för internationella kontakter.
 
Under den första tiden hade vi våra möten på Nykvarns Herrgård, men sedan verksamhetsåret 1996/1997 träffas vi på Taxinge slott. Klubben har vuxit från ursprungligen 22 medlemmar till idag mellan 35 och 40, varav flera kvinnor. Till en början kunde enbart män bli medlemmar, men sedan 1994 är både män och kvinnor välkomna. 

 

I enlighet med Rotarys traditioner byggdes verksamheten upp kring fyra områden. Stommen utgörs av de regelbundna veckomötena varje måndagkväll med en gemensam måltid, ett föredrag och diskussion om olika klubbangelägenheter. I vårt närområde har vi skapat olika nätverk med kommunen, skolan, föreningar och näringslivet för att kunna bidra till utvecklingen med vårt engagemang och vår kompetens. I regionen och distriktet har vi samverkat kring olika projekt, inte minst i vårt antidrogarbete bland ungdomar. Internationellt har vi etablerat nära kontakt med två vänklubbar, en i England och en i Frankrike, med vilka vi på senare år samverkat kring olika biståndsprojekt. Allt detta är en del av vår historia, men också av vår nutid och framtid.

De första medlemmarna i klubben kallas “Chartermedlemmar“, vilka listas i den förteckning som finns här. En del av dessa finns med på bilen nedan. Sedan starten har nästa 130 personer varit medlemmar i klubben. En lista på samtliga presidenter t.o.m. våren 2019 finns här.

Delar av Nykvarns Rotaryklubb hösten 1989 samlade utanför Nykvarns herrgård.
Stående fr.v.: Janerik Enström, Åke Pettersson, Sune Svensson, Kjell Nilsson, Börje Askemark, Conny Englund, Åke Sörås, Bengt Gustafsson, Kjell Eriksson.
Sittande fr.v. Freddy Bergman, Sven Lindqvist, Åke Zetterberg, Ulf Andersson, Ove Samuelsson, Hans Litzell, Tommy Zetterwall