Om Nykvarns Rotaryklubb

Klubben har en styrelse med en president i spetsen. Därtill finns ett antal kommittéer och funktionärer för att planera och genomföra klubbens olika aktiviteter. Ambitionen är att alla medlemmar skall vara engagerade i någon av klubbens verksamheter. Den programansvarige har ett stort jobb att tillsammans med några medlemmar svara för de ca 45 veckoprogrammen under ett arbetsår. Totalt har ca 750 program arrangerats under klubbens 25-åriga historia. Rotary beskrivs ofta som världens största föreläsningsförening med alla dessa veckoprogram bland världens ca 33 000 rotaryklubbar. Tanken inom Rotary är också att rotera och det innebär att de flesta uppgifterna inom klubben byter rollinnehavare varje år. Detta ger ett engagemang hos alla och hela tiden en variation i verksamheten. För att få en bra verksamhet behövs först och främst en aktiv medlemsskara. De flesta av medlemmarna i Nykvarns RK bor i kommunen och representerar olika yrken i vårt samhälle. Avsikten är att man skall kunna bidra till klubbens verksamheter inte bara med sina personliga kvaliteter utan också med sin utbildning och yrkesmässiga erfarenheter.

 

Veckomöten

Våra veckomöten på Taxinge slott utgör kärnan i klubbens verksamhet. Där träffas vi varje måndag till en måltid, diskuterar klubbangelägenheter och får höra på ett föredrag av någon inbjuden föreläsare eller klubbmedlem. I s.k. egoföredrag får vi lära känna nya och gamla medlemmar genom att de berättar om sina erfarenheter från arbetslivet och privatlivet. Dessa är mycket uppskattade kvällar och visar på den variationsrikedom som finns representerad bland klubbens medlemmar. I andra program får vi lyssna till intressanta föreläsare från regionens industri, föreningsliv och kommunala verksamheter, som gärna ställer upp för att dela med sig av sina erfarenheter. Några gånger får vi lyssna till våra stipendiater som sammanfattar utbytet av resor som bekostats av klubben.


I samband med utdelningen av utmärkelsen ”Årets företagare” får vi en närmare presentation av pristagarens företag.  Hittills har det lyckats oss att ordna intressanta programpunkter som gör att medlemmarna kommer troget vecka efter vecka.
Övriga aktiviteter För att stimulera ett gott kamratskap bland klubbens medlemmar anordnas ibland trivselbetonade program, exempelvis jakt, golf och bowlingtävlingar. En särskilt uppskattad aktivitet är julgranshuggningen på Nygård som Kjell Eriksson bjuder in till.