Rotary har i många år deltagit i utrotandet av polio, genom att vara en av tre huvuddonatorer till PolioPlus och EndPolioNow. Programmet Polioplus startades 1985 då Rotary International beslutade att försöka eliminera polio i världen. Nykvarns Rotaryklubb har bidragit via Rotary International till projektet PolioPlus. Tack vare Rotarys insatser, och bidrag från Bill & Melinda Gates Foundation har nu antalet poliofall minskat till ett fåtal i världen. Läs mer på Rotary&Polio factsheet!