När Nykvarnsklubben bildades 1986 fanns det redan en relation med Taunton Vale RK i England genom kontakter med tidigare Round Table-medlemmar. Sedan 1989 träffas medlemmar från de båda klubbarna praktiskt taget varje år med växlande värdskap. Taunton Vale RK och Redon RK i Bretagne i Frankrike hade sedan länge en liknande relation med ett regelbundet utbyte under många år. När Taunton Vale RK firade sitt 20 års jubileum år 2001 var båda vänklubbarna inbjudna att delta. Då uppkom idén att alla tre klubbarna skulle ha gemensamma tre-klubbsmöten, vilket genomfördes första gången 2002. Sedan dess har våra tre klubbar träffats årligen med roterande värdskap. År 2010 besökte klubbarna tillsammans Riga. I samband med det bestämdes att klubbarna skulle stödja en yrkesskola i Lettland (för rapport, klicka här). År 2019 var Nykvarns Rotaryklubb återigen värd för ett tre-klubbsmöte (för rapport, klicka här). Rotary ägnar sig generellt åt olika former av stödjande projekt i utvecklingsländer och den ambitionen har även våra tre klubbar. Sedan år 2005 väljer årets värdklubb ett lämpligt internationellt projekt som de övriga två klubbarna hjälper till att stödja.

Gemensamma biståndsprojekt tillsammans med vänklubbarna i Taunton och Redon
2005: Taunton: Bidrag till en minibuss för transport av handikappade elever vid Selworthy School i Taunton. Vår andel 7 150 kr.
2006: Redon: Bidrag till ett nytt kök för en skola för föräldralösa barn i Touhon, Togo. Totalt ca 20 000 kr (750 € per klubb).
2007: Nykvarn: Medel för inköp av en ny motorcykel med bränsle och reservdelar under 1 år till skolan “Ilmera Carpenting Center for Orphans” i närheten av Bukoba i Tanzania. Totalt 40 000 kr inklusive bidrag från Rotarys U-fond och extra bidrag från oss, vår andel ca 17 500 kr.
2008: Taunton: Bidrag till ett skolprojekt i Vuleka nära Durban i Sydafrika. Vår andel knappt 7 000 kr
2009: Redon: Bidrag till ett solcellsprojekt för elproduktion i byn Ogaro i norra Togo. Vår andel 500 €.
2010: Nykvarn: Stöd till en skola för föräldralösa och handikappade barn i Rauda i sydöstra Lettland (se rapport i Rotary Norden). Detta projekt kombinerades med ett 3-klubbsmöte i Riga i samverkan med Riga Hansa RK, som också bidrog till projektet med både pengar och engagemang. Totalt 160 000 kr inklusive ’matching grants’ från Rotary International och distrikt 2370. Vårt bidrag 1 000 €. 
2011: Taunton: Bidrag till utbildning av 5 unga arbetslösa vid en teknisk skola i Kloof, Sydafrika, vår andel 1 000 €
2012: Redon: Bidrag till ett projekt för ett stöd till en skola i Haiti för anskaffande av skol-bänkar och annan utrustning till skolan Saint- Louise de Gonzages. Vår andel ca 9 000 kr
2013: Nykvarn: Bidrag till anskaffning av solvattendunkar för rening av vatten till en by i Tanzania. Vår andel 8 500 kr.
2014: Taunton: Bidrag till utbildning av 5 unga arbetslösa vid en teknisk skola i Kloof, Sydafrika, vår andel 1 000 € (samma projekt som 2011).
2015: Redon: Bidrag till restaureringen av klostret Saint Sauveur i Redon. Vår andel 1 000 €.
2016: Nykvarn: Bidrag till anskaffning av solvattendunkar för rening av vatten till en by i Tanzania. Vår andel ca 9 500 kr. Koordinerade insatser från tio svenska klubbar utöver Taunton och Redon. Totalt 155 dunkar motsvarande ca 190 000 kr inklusive frakt, tullar och skatter.
2017: Taunton: Bidrag till projekt för att bygga sanitetsutrustning till en grundskola i Ruiri (Kenya), Vår andel 1 000 €. 
2018: Redon: En trädplantering i Haiti, för att odla upp skogar och träd på marker som förstörts av orkaner, ett olycksdrabbat näs på Haiti Môle St Nicolas. Vårt bidrag 1 000 €.
2019: Nykvarn: Vi stödjer World’s Children’s Price, med totalt 30 000 kr, varav vi får 1 000 € från Taunton-Vale RC resp. Redon RC. 

Sven Berg och George Ashwood
byter standar i juni 1989 vid
Tauntons första besök i Nykvarn