Solvatten är en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av vanligt solljus. Nykvarns Rotaryklubb har i många år stött detta projekt. Projektet levererar vattenreningsdunkar till ett område i Tanzania, Ilemera. Klicka här på Solvatten resp. Ilemera för att få veta mera om Nykvarns Rotaryklubbs engagemang!

Hösten 2018 och våren 2019 skrevs av inhemsk personal i Tanzania två rapporter, som finns samlade här. I april sammanfattade Nykvarns Rotaryklubbs projektledare Bengt Gustafsson vårt engagemang i projektet Solvatten med en längre slutrapport. Bengt Gustafsson skrev också en artikel i den amerikanska Rotarytidningen “Rotary Zones 24 & 32 Beyond Borders” om Solvatten i juli 2019. Se även Bilder från Ilemera, visade vid Bengt Gustafssons föredrag på Nykvarns Rotaryklubb aug 2019.

Här är även en länk till Solvattens egen hemsida.