Stipendier och bokpremier
Vid skolavslutningen delar klubben ut ett stipendium på 2500 kronor vardera till en flicka och pojke i årskurs 9 vilka anses vara ett föredöme för andra ungdomar, är en god kamrat och har ett socialt engagemang både i och utanför skolan. En flicka och en pojke i varje klass i årskurs 7, som visat stort intresse för sin skolgång och genom ansträngning, engagemang och arbetsprestation nått goda skolresultat uppmuntras med en bokpremie.
 
Musikstipendium
För några år sedan instiftade vi ett musikstipendium för att stimulera musikintresset i alla dess former bland elever i högstadiet. Stipendiet är på 5000 kronor. Stipendiaten, som går på högstadiet, utses av kulturskolan eller Nykvarns ungdomsorkester och ska ha visat ett särskilt stort musikintresse. Stipendiet delas ut i samband med skolavslutningen på vårterminen.
 
Klicka här för en lista på alla stipendiater (inloggning krävs).